Start

Loteria Loteria

LOSOWANIE NAGRÓD odbędzie się w środę, 12 maja 2021 r. w Sali kinowej w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański

Spośród 4197 osób, 12 maja 2021 r. o godz. 12:00 wylosujemy zwycięzców tegorocznej Loterii PIT. Losowanie będzie można obejrzeć na żywo na miejskim profilu YouTube:

www.youtube.com/MiastoPruszczGdanski

Rejestracja

Laureaci

Toyota Yaris Hybrid 2020 N6W9C3T5E5
Nagroda pieniężna 5.000 zł T1T1R9N9W3

Zgłoszenia rezerwowe

Toyota Yaris Hybrid 2020 I: H3M5R2R2P2
II: H7X5K1R4E1
Nagroda pieniężna 5.000 zł I: K2F2E4D4K7
II: C5X1W7M1E1

Dziękujemy za liczny udział w loterii i laureatom gratulujemy wygranych!

Moje podatki budują moje miasto - Pruszcz Gdański!

Zobacz na co wyda pieniądze Miasto Pruszcz Gdański w 2021 r. i sprawdź skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym budżecie.

Pytania i odpowiedzi

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Pruszcz Gdański, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim (ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański), wskazując w deklaracji podatkowej PIT adres zamieszkania na terenie miasta Pruszcz Gdański. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – miasto Pruszcz Gdański jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, radni Rady Miasta Pruszcz Gdański, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Pruszcz Gdański, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim i wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Pruszcz Gdański jako miejsce zamieszkania.

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2020 rok w Pruszczu Gdańskim, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali miasto Pruszcz Gdański jako adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Do dnia 7.05.2021 do godz. 23:59:59.

Deklarację PIT za 2020 należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2020 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne jest dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.04.2021 r. Można także nic nie zrobić, wówczas 30 kwietnia 2021 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji adres zamieszkania z terenu miasta Pruszcz Gdański oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2020 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu oraz nagrody I stopnia tj. 5.000 zł wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: lub pisząc na adres: Nofsza Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdynia z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.